Nintendo heeft een beetje inkijk gegeven in wat er net is aangepast in de nieuwste balancing patch voor Smash Ultimate.  De grootste verandering is ongetwijfeld die in projectile shield damage, waarbij de meeste personages een daling in damage zagen. Nintendo vond dat shields nogal zwak waren tegen projectielen en probeert het op deze manier op te lossen.

In het algemeen waren defensieve aanpassingen ook de focus van deze patch, al is Nintendo nogal vaag in het verwoorden van de exacte veranderingen. Vooral de parrying mechanic kreeg een grote buff en ook veelvoudig dodgen is nu makkelijker af te straffen. De volledige patch notes voor Smash Ultimate kan je hier alvast terugvinden.